Despre proiect

Proiectul “Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut – Barlad” este implementat de Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad şi are ca obiectiv costituirea şi implementarea unor măsuri structurale şi nestructurale în domeniul prevenirii şi protecţiei împotriva inundaţiilor în bazinele hidrografice ale râurilor Prut şi Bârlad.

Obiective:

  • Regularizarea râului Bahlui în municipiul Iaşi
  • Poldere pe râul Bahlui  aval şi amonte de localitatea Podu Iloaiei
  • Acumulări nepermanente pe râurile Bahlueţ şi Probota amonte de localitatea Târgu Frumos
  • Hărţi de hazard şi de risc la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad
  • Sistem integrat de suport decizional în bazinul hidrografic al râului Bahlui.

Beneficii:

ABA Prut-Bârlad urmăreşte prin implementarea Proiectului protecţia municipiului Iaşi şi a oraşului  Podu-Iloaiei la inundaţii cu probabilitate de apariţie la 100 de ani, precum şi a oraşului Tg. Frumos la inundaţii cu probabilitate de apariţie la 50 de ani.

De asemenea, pentru populaţia din comunităţile situate în zonele de risc ale bazinului râului Bahlui, măsurile Proiectului vor oferi un timp de avertizare a inundaţiilor de 3-4 ore.