Activități

Regularizarea râului Bahlui în municipiul Iaşi

Lucrările constau în mărirea capacităţii de transport a albiei râului Bahlui, precum şi în extinderea şi reabilitarea digurilor şi a parapeţilor de apărare pentru asigurarea unei linii continue de apărare. Lucrările au fost finalizate la sfărşitul anului 2013.

Realizarea de poldere pe râul Bahlui în aval şi în amonte de localitatea Podu Iloaiei

Cele două poldere, amplasate pe râul Bahlui, în zona oraşului Podu Iloaiei, sunt incinte îndiguite, care vor prelua, reţine şi evacua dirijat debitele mari de ape. Rolul acestora este de a atenua unda de viitură pentru apărarea împotriva inundaţiilor a orașului Podu Iloaiei şi a municipiului Iaşi.

Realizarea de acumulări nepermanente pe râurile Bahlueţ şi Probota în amonte de localitatea Târgu Frumos

Lucrările sunt constituite din două baraje de pământ, unul pe râul Bahlueţ şi altul pe râul Probota, care au rolul de a apăra oraşul Târgu Frumos împotriva inundaţiilor. Cele două baraje reţin debitele mari pentru a atenua unda de viitură, împiedicând inundaţiile. Suplimentar, pentru protecţia satului Costeşti, s-a realizat un dig de contur.

Realizarea de hărţi de hazard şi de risc la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad

Această componentă a proiectului a constat în realizarea unor hărţi, bazate pe simulări computerizate ale unor viituri estimate pentru mai multe probabilităţi de calcul în bazinului hidrografic Prut-Bârlad. Hărțile de hazard la inundaţii vor putea fi utilizate de organismele abilitate la planificarea și dezvoltarea localităților. Identificându-se zonele cu risc ridicat se vor putea lua decizii privind amplasarea proiectelor de dezvoltare în afara acestor zone.

Hărți de hazard și risc

Sistem integrat de suport decizional în bazinul hidrografic al râului Bahlui