Consultare publică pentru coridorul de expropriere al proiectului “Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut – Bârlad”

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune spre consultare publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut – Bârlad”.

După aprobarea acestui proiect de hotărâre, se va putea declanșa procedura de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de investiție „Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”, aflate pe raza localităților Dumești, Erbiceni, Podu Iloaiei, Costești și Ion Neculce, judeţul Iași.

http://www.mmediu.ro/articol/proiect-de-hotarare-a-guvernului-privind-aprobarea-amplasamentului-si-declansarea-procedurilor-de-expropriere-a-tuturor-imobilelor-proprietate-privata-care-constituie-coridorul-de-expropriere-al-lucrarii-de-utilitate-publica-de-interes-national-lucrari-pen/5969?fbclid=IwAR2apuwe2OiQ3B5hQO9MfGse2oC3wWxIMVof5gcxhilERDpPex6UePk1-0Q