Comunicat de presa – Fazarea proiectului “Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad” – Iasi, 08.02.2018

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu și Programul Operațional Infrastructură Mare – Cod SMIS 2014+ 115475.

Proiectul “LUCRĂRI PENTRU REDUCEREA RISCULUI LA INUNDATII ÎN BAZINUL HIDROGRFIC PRUT-BÂRLAD” este implementat de Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad şi are ca obiectiv costituirea şi implementarea unor măsuri structurale şi nestructurale în domeniul prevenirii şi protecţiei împotriva inundaţiilor în bazinele hidrografice ale râurilor Prut şi Bârlad.

Obiectivul general al proiectului pentru aceasta zonă este dezvoltarea unui management durabil al inundaţiilor în zona cea mai vulnerabilă din bazinele hidrografice Prut şi Bârlad prin reducerea semnificativă a incidenţei riscului de inundaţii (82% în bazinul hidrografic Bahlui și 9,2% în bazinele hidrografice Prut şi Bârlad) în urma elaborării de măsuri structurale și nestructurale.

Componentele structurale ale proiectului sunt: Regularizarea râului Bahlui în municipiul Iaşi, Poldere pe râul Bahlui aval şi amonte de localitatea Podu Iloaiei, Acumulări nepermanente pe râurile Bahlueţ şi Probota amonte de localitatea Târgu Frumos.

Componentele nestructurale ale proiectului sunt: Hărţi de hazard şi de risc la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad si Sistem integrat de suport decizional în bazinul hidrografic al râului Bahlui.

Proiectul vizează protejarea cetățenilor din zonele cu risc ridicat de inundații, prin îmbinarea măsurilor de apărare, cât şi de prevenire a riscului la inundații, concretizate prin construcții hidrotehnice localizate de-a lungul râului Bahlui, dar și prin cartarea hazardului şi riscului real de inundații pe râurile interioare spațiului hidrografic Prut-Bârlad.

Proiectul a beneficiat de finantare de la Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013 în perioada de implementare 2011-2015.

Administrația Naţională “APELE ROMÂNE”, în calitate de beneficiar al finanţării, a încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructura Mare contractul de finanţare pentru proiectul cu titlul – “Fazarea proiectului Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”.

Proiectul beneficiază de finanţare de la Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare, în cadrul Axei prioritare 5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor, Obiectivului Specific (OS) 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră.

Finalizarea componentelor proiectului:

Proiectul include un contract de lucrări şi 4 contracte de servicii aflate în diferite stadii de implementare, după cum urmează:

CL 3 Contractului de lucrări „Acumulări nepermanente pe râurile Bahlueţ şi Probota amonte de localitatea Târgu-Frumos”.

CS 1 Contractul de servicii „Supervizarea tehnică a execuţiei lucrărilor din cadrul proiectului “Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut – Bârlad”;

CS 2 Contractul de servicii „Servicii de consultanţă şi reprezentare juridică în vederea achiziţionării şi/sau exproprierii terenurilor necesare proiectului – “Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut – Bârlad”;

CS 5 Lot 2. Contractul de servicii „Servicii de comunicare, informare, publicitate şi asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a beneficiarului”;

CS 6 Contractul de servicii Servicii de audit pentru proiectul “Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut – Bârlad”.

Valoarea totală a Contractului de Finantare este de 7.872.356,67 lei, din care valoarea cofinanţării UE este de 5.594.888,19 lei, echivalent cu 85% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Perioada de implementare a proiectului este de 66 de luni, respectiv 01.01.2016 – data începerii şi data de 30.06.2021 – data finalizării proiectului.