Home

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad implementează proiectul Lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Prut-Bârlad, care beneficiază de finanţare de la Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, în cadrul AXEI PRIORITARE 5 – „ Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”, Domeniul major de intervenţie 1 – „Protecţia împotriva inundaţiilor”.

Proiectul vizează protejarea cetățenilor din zonele cu risc ridicat de inundații, prin îmbinarea măsurilor de apărare cât şi de prevenire a riscului la inundații, concretizate prin construcții hidrotehnice localizate de-a lungul râului Bahlui, dar și prin cartarea hazardului şi riscului real de inundații pe râurile interioare spațiului hidrografic Prut-Bârlad.

Proiectul are o valoare totală de 231.934.218 lei, fiind cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.