ABA Prut Bârlad

­­­­Spațiul hidrografic Prut-Bârlad include grupul de bazine hidrografice ale râurilor Prut și Bârlad, precum și subbazinele hidrografice ale afluenților din stânga ai râului Siret, până la confluența râului Siret cu Dunărea.

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad are în administrare:

  • 7.778 km cursuri de apă;
  • 17.935 ha suprafaţă de teren cu ape;
  • 52 acumulări cu un volum total de 707 mil. mc, din care 11 acumulări nepermanente;
  • 1.073 km diguri pentru apărarea localităților și terenurilor agricole;
  • 854 km regularizari de râuri și 71 km consolidări de maluri;
  • 11 stații de pompare cu un debit instalat de 20,946 mc;
  • 2 noduri hidrotehnice cu un debit total de 206 mc/s;
  • 6 derivații cu un debit total de 13,8 mc/s și o lungime a canalelor de aducțiune de 40,9 km.

În cadrul ABA Prut-Bârlad există 4 sisteme de gospodărire a apelor (SGA) și anume:

SGA Botoșani administrează apele din județul Botoșani, din spațiul hidrografic Prut-Siret, pe o suprafață de 4.986 km2. Lungimea totală rețelei hidrografice este de 1.922 km. Principalele cursuri de apă sunt: Prut, Jijia, Miletin, Bașeu, Sitna, Vorona, Molnița și Gârla Huțanilor .

SGA Iași administrează apele din județul Iași în bazinele hidrografice ale râurilor Prut și Bârlad pe o suprafață totală de 4.714 km2. Lungimea totală a rețelei hidrografice este de 1.859 km. Principalele cursuri de apă sunt: Prutul, Jijia, Bahluiul, Sacovăț, Stavnic, Rebricea.

SGA Vaslui administrează integral apele din județul Vaslui și parțial apele din județele Iași, Neamț, Bacău și Vrancea,  pe o suprafață totală de 5.606 km2, rețeaua hidrografică totalizând 2.329 km. Principalele râuri sunt: Prut , Elan, Bârlad, Vaslui, Racova, Crasna, Simila și Tutova.

SGA Galați administrează apele din județul Galați în bazinele hidrografice ale râurilor Prut, Bârlad, afluenți mal stâng Siret aval confluența râului Bârlad și fluviul Dunărea pe teritoriul judeţului Galați. Principalele cursuri de apă sunt: Dunărea, Prutul (având ca principali afluenți Elanul, Horincea și Chineja), Bârladul și afluenți de stânga ai Siretului.