Home

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad implementează proiectul fazat “Lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”, care beneficiază de finanţare de la Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, în cadrul AXEI PRIORITARE 5 – „ Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”, Domeniul major de intervenţie 1 – „Protecţia împotriva inundaţiilor”  si prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 în cadrul Axei prioritare 5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor, Obiectivului Specific (OS) 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră.

Perioada de implementare a proiectului fazat este de 66 de luni, respectiv 01.01.2016 – data inceperii si data de 30.06.2021 – data finalizarii proiectului.

Valoarea Contractului de Finantare este de 7.872.356,67 lei, din care valoarea cofinantarii UE este de 5.594.888,19 lei, echivalent cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 în cadrul Axei prioritare 5.

Proiectul vizează protejarea cetățenilor din zonele cu risc ridicat de inundații, prin îmbinarea măsurilor de apărare cât şi de prevenire a riscului la inundații, concretizate prin construcții hidrotehnice localizate de-a lungul râului Bahlui, dar și prin cartarea hazardului şi riscului real de inundații pe râurile interioare spațiului hidrografic Prut-Bârlad.

Proiectul are o valoare totală de 231.934.218 lei, fiind cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene – POS Mediu 2007-2013 si POIM 2014-2020.