Stadiu contracte

Nume contract: Hărți de hazard și de risc la inundații în bazinul hidrografic Prut- Bârlad

Descriere: Obiectivul contractului a constat în realizarea modelului digital al terenului (reprezentarea în format digital a terenului) din spațiul hidrografic Prut-Bârlad și realizarea de simulări bazate pe modele hidrologice şi hidraulice, în scopul realizării hărților de hazard la inundații pentru diferite probabilităţi de apariție. În baza hărţilor de hazard astfel obţinute s-au generat şi hărţile de risc la inundaţii, avându-se în vedere poziţionarea spaţială a obiectivelor vulnerabile din bazinul hidrografic Prut-Bârlad. Astfel, prin intermediul hărților de risc este indicat nivelul potențial al pagubelor care se pot produce într-un anumit areal.

Prestator: S.C. TOP RAM PROJECT S.RL. și asociații

Valoare: 25.367.640 lei (fără TVA).

Perioada de derulare: iulie 2011 – ianuarie 2013

Stadiu: contract finalizat

 

Nume contract: Regularizarea râului Bahlui în municipiul Iași

Descriere: Lucrările realizate fac parte din schema de amenajare care vizează reducerea riscului la inundații în Municipiul Iași. Obiectivul de investiții „Regularizarea râului Bahlui în municipiul Iași” a constat în: decolmatarea și reprofilarea albiei, realizarea unui dig de protecție și a unui zid de apărare, betonarea și stabilizarea albiei și realizarea de parapeți din beton.

Antreprenor: S.C. DIMAR S.R.L.

Valoare: 31.642.876,38 lei (fără TVA)

Perioada de derulare: noiembrie 2010 – decembrie 2013

Stadiu: lucrări finalizate

 

Nume contract: Poldere pe râul Bahlui aval și amonte de localitatea Podu-Iloaiei

Descriere: Rolul celor două poldere este de a atenua unda de viitură pentru apărarea împotriva inundaţiilor a orașului Podu Iloaiei şi a municipiului Iaşi. Cele două poldere, amplasate pe râul Bahlui, în zona oraşului Podu Iloaiei, sunt incinte îndiguite, care vor prelua, reţine şi evacua dirijat debitele mari de ape.

Antreprenor: S.C. LESCACI COM S.R.L.

Valoare: 44.082.891,03 lei (fără TVA)

Perioada de derulare: mai 2011 – decembrie 2014

Stadiu: lucrări finalizate

 

Nume contract: Acumulări nepermanente pe râurile Bahlueț și Probota amonte de localitatea Târgu Frumos

Descriere: Investițiile constau în realizarea a doua acumulări nepermanente, pe râurile Bahlueț și Probota, care au rol de atenuare a undei de viitură în albia majora a celor doua râuri, în scopul apărării orașului Târgu Frumos împotriva inundațiilor. Lucrările de barare transversală, ce alcătuiesc frontul de retenție al celor doua baraje, permit realizarea volumelor de înmagazinare și sunt constituite din doua baraje de pământ, unul pe râul Bahlueț si altul pe râul Probota. Suplimentar pentru protecția satului Costești se va realiza un dig de contur.

Antreprenor: S.C. LESCACI COM S.R.L.

Valoare estimata: 26.731.781,67 lei (fără TVA)

Data de finalizare: decembrie 2014- iunie 2016

Stadiu: contract finalizat

 

Nume contract: Supervizarea tehnică a execuției lucrărilor în cadrul proiectului ”Lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Prut- Bârlad”

Descriere: Acest contract constă în asigurarea supervizării tehnice a execuției contractelor de lucrări din zona proiectului major de investiții ”Lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Prut- Bârlad”

Prestator: S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L.

Valoare: 5.749.000 lei (fără TVA).

Data de finalizare: 31.12.2016

Stadiu: contract în derulare

 

Nume contract: Servicii de consultanță de reprezentare juridică în vederea achiziționării și/sau exproprierii terenurilor necesare proiectului “Lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Prut- Bârlad”

Descriere: Scopul contractului de servicii constă în exproprierea terenurilor  necesare implementării proiectului “Lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”

Prestator: ASOCIEREA S.C. A DRAGOMIR ȘI ASOCIAȚII & S.C. TOPRO S.R.L.

Valoare: 519.216,25 lei (fără TVA)

Data de finalizare:  31.12.2018

Stadiu: contract în derulare

 

Nume contract:  Sistem integrat de suport decizional în bazinul hidrografic al râului Bahlui

Descriere: Acest contract constă în furnizarea unui sistem eficient de prognozare și avertizare a inundațiilor ce are la bază implementarea unui sistem de asistare a deciziilor (DSS). Acest sistem folosește modelarea hidrodinamică în scopul asigurării informațiilor necesare pentru factorii de decizie în situații de ape mari/inundații pentru orașul Iași, orașele mai mici și comunitățile din bazinul hidrografic Bahlui.

Prestator: Asocierea formată din TOP RAM PROJECT S.R.L. & DHI a.s., reprezentată de liderul de asociere TOP RAM PROJECT S.R.L.

Valoare: 1.997.552 lei (fără TVA).

Perioada de derulare: martie 2014 – octombrie 2015

Stadiu: contract finalizat

 

Nume contract: Servicii de comunicare, informare, publicitate și asistentă tehnică pentru îmbunătățirea capacității instituționale a beneficiarului

 

Lotul 1 – Activitatea de întărire a capacitații instituționale a beneficiarului

Descriere: Scopul principal al acestei activități este reprezentat de acordarea sprijinului managerial Unității de Implementare a Proiectului (UIP) din cadrul Administrației Bazinele de Apă Prut-Bârlad, atât pentru implementarea efectivă a Proiectului, precum și pentru instruirea personalului în scopul consolidării capacitații de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene.

Prestator: S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L.

Valoare: 330.000 Lei (fără TVA)

Data de finalizare: 10 iulie 2015

Stadiu: contract finalizat

 

Lotul 2 –  Servicii de comunicare, informare și publicitate

Descriere: Acest contract de servicii constă în asigurarea publicității Proiectului “Lucrări pentru reducerea riscului la inundații in bazinul hidrografic Prut-Bârlad” precum și în informarea publicului cu privire la impactul acestuia.

Prestator: S.C. VIZUAL S.R.L.

Valoare: 891.300 lei (fără TVA).

Perioada de derulare: ianuarie 2014 – iunie 2016

Stadiu: contract finalizat

 

Nume contract: Servicii de audit pentru proiectul “Lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”

Descriere: Acest contract constă în realizarea auditului financiar al Proiectului “Lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Prut- Bârlad”

Prestator:  S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

Valoare: 86.790 lei (fără TVA).

Data de finalizare: 31.12.2016

Stadiu: contract in derulare